ASC

Aquaculture Stewardship Council (ASC) er verdas leiande sertifiseringsordning for akvakultur – og ASC-merket er bare å finna på mat frå anlegg som har blitt uavhengig vurdert og sertifisert som miljømessig og sosialt ansvarlege.

Akvakulturproduksjonen utgjer over halvparten av sjømatkonsumert på verdensbasis og vil vera viktig for å gje sunt, rimeleg protein til den hurtigvoksande befolkninga i framtida. Som  for all matproduksjon, har næringa innverknad og må gjerast på ein ansvarleg måte.

ASC utviklar og forvaltar dei strengaste standardane i bransjen. Desse standardane inkluderer hundrevis av krav som dekker potensielle konsekvensar av akvakultur – inkludert vasskvalitet, ansvarleg innkjøp av fôr, sjukdomsførebygging, dyrevelferd, rettferdig behandling og lønn for arbeidarar og å oppretthalde positive relasjonar med samfunna rundt anlegga.


Integrerte tiltak mot skadedyr (IPM)

Integrerte tiltak mot skadedyr (IPM) har lenge vore anerkjend som kritiske for effektiv og robust handtering av lakselus. IPM er basert på implementering av ei rekke velprøvde teknikkar og tilnærmingar utvikla mot skadedyr i jordbrukssystem, ofte med det sentrale målet å bremsa utviklinga av medikamentresistens hos skadedyrartar.

IPM-strategien inneber generelt ein koordinert og integrert bruk av alle tilgjengelige styringsmetodar, med overvaking, kommunikasjon og samarbeid mellom operatørane innanfor eit definert område. IPM søker spesielt å gjere oss mindre avhengige av medisinske behandlingar, og dermed redusera moglegheiter for utvikling av medikamentresistens og er difor ein prosess som ASC har til hensikt å fremja.


ASC-revisjonar

I linken under ligg oversikt over ASC-revisjonar.
For kommentarar eller førespurnadar kontakt revisjonsfirma Bureau Veritas Denmark på mail: bremnes.seashore@bureauveritas.com

Revisjonsliste for 2024

ASC-rapportar

Apalvikneset
2023-rapport
2024-rapport

Breivik
2021-rapport
2022-rapport
2023-rapport


Gissøysundet S

2023-rapport


Hattasteinen

2023-rapport


Hesbygrunnen

2022-rapport
2023-rapport


Hidlekjerringa

2022-rapport
2023-rapport
2024-rapport


Holevik

2023-rapport


Indre Slettavikneset
Under førstegongssertifisering


Jørstadskjæra

2022-rapport
2023-rapport


Kalhag

2023-rapport


Krossholmen

2023-rapport


Loddetå

2022-rapport
2023-rapport


Låva

2023-rapport


Nye Hessvik

2023-rapport
2024-rapport

 

Prestholmane
2022-rapport
2024-rapport

 

Saltkjelen II
2023-rapport
2024-rapport

 

Svollandsneset
2022-rapport
2024-rapport

 

Sølvøyane
2023-rapport
2024-rapport

 

Tittelsnes
2022-rapport
2023-rapport

 

Vikane 1
2023-rapport
2024-rapport