Tildelingar våren 2017

Bømlo Røde Kors
Straumøy Velforening
Vikse Paintball Klubb
Solheim og Lauvneset velforening
Tomatfestivalen SA
NFU Bømlo Lokallag
Skjærgårds LIVE Sunnhordland
Turgruppe i Goddo Grendalag
Innvær Gardslag
Bømlo Barne og Ungdomsteater
Bråtanes gardslag
Buhammarfeltet vel
Rolfsnes Grendalag
Våge Skulemusikklag
Dansegruppa i Bømlo Kulturskule, Ver Tù
Bømlo Røde Kors Hjelpekorps
Jondal skyttarlag
Herand Idrettslag
Staal Jørpeland IL
Finnøy IL
Kystsonglaget