Tildelingar våren 2018

Bremnes Pistolklubb
Bømlo Røde Kors Hjelpekorps
Bømlo Soul Children
Bømlo Sportsdykkere
Bømlo Symjeklubb
Bømlo Turlag
Espevær Grendautval
Finnøy Søndagsskole
Folk på Bømlo
Hjelmeland Røde Kors Hjelpekorps
Jondal Idrettslag
Jondal Idrettslag Fotball
Meling Speidargruppe
Moster Skulekorps
Strand og Forsand turlag
Sveio Idrettslag Volleyball
Sveio Jakt Fiske og Naturvernforening
Sveio Skulekorps
Tomatfestivalen
Torsnes Ungdomslag
Vikebygd Grendeutval
Vikebygd KFUK/KFUM Speidarar