Frå råvare til delikatesse

I vår topp moderne foredlingsfabrikk produserer me mellom anna SALMA, eitt av verdas beste lakseprodukt.

Siste ledd i produksjonskjeda er vår topp moderne foredlingsfabrikk, kor me forvandlar laksen vår til 3 970 tonn av nokre av verdas beste lakseprodukt, SALMA laks og BÖMLO. SALMA er av mange rekna som verdas beste lakseprodukt og var Noregs fyrste merkevare for fersk fisk. BÖMLO er mest kjend i Europa, medan SALMA er mest kjend i Noreg.

Den unike kvaliteten som SALMA er kjent for går som ein raud tråd gjennom heile foredlingsfabrikken. Engasjementet som våre tilsette viser for å levera produkt av premium kvalitet til kundane våre, er med på å gjera at me har ein sterk posisjon i ein marknad som etterspør meir og meir ferske og foredla lakseprodukt. Dette er ein posisjon me vil arbeida hardt for å halda på også inn i framtida.